Make your own free website on Tripod.com
Home
Bayan Ko
Bird Farm
Dr. Jose Rizal
Ramblin' Thoughts
My Career Ventures
My Personal Profile
My Korean Adventure
Music [WinMesdia]
Music [RealAudio]
Willy and Angela

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda ! ! !

piflag1.gif (23387 bytes)

Ang Bayan Ko

Doon, sa pook na silanganan ng araw ,

Ay may isang kapuluan....

Tinaguriang Perlas ng Dagat  Silangan ;

Pilipinas, aking Inang Bayan.

 

Mga Pahinang Karugtong

Pahinang Tahanan ng Mag-anak Waltz

Mga Tanawing Pilipino

Mga Awiting Pilipino
RealAudio

Mga Himig Pilipino
WindowsMedia

Mataas na Paaralan ng Kabite


Lagdaan ang Aklat! dbnow.gif (1040 bytes) Tingnan ang Aklat! 

Tingnan ang lumang Aklat Ko!


LE FastCounter

Ang pahinang ito ay gawa ni
JIM WALTZ

Huling Pagbabago: 26 Oktubre 2004

Copyright Jim Waltz 2002